Úvodná stranaPREDAJ OBCHODNO-SKLADOVÝCH PRIESTOROV

Prečo investovať a kúpiť vlastné priestory v areály FIRMBOXOV - Trenčín ?

  • Strategická poloha a navigácia z hľadiska dopravného napojenia,
  • Dostatočný počet parkovacích miest (120 parkovacích miest) pre firmy a majiteľov FIRMBOXOV ako aj ich klientov,
  • Modulovateľnosť a variabilita ( v prípade predaja susedných boxov),
  • Prepojiť navzájom boxy bude otázkou niekoľkých hodín (prípadný prenájom),
  • Nízkoenergetické prevedenie budovy a atraktívny dizajn

 

Predaj obchodno-skladových priestorov - priemyselná zóna Trenčín - Zlatovce
FIRMBOXY sú jednopodlažné objekty s množstvom parkovacích miest (120 parkovacích miest). Rozdelené sú na 21 samostatných boxov.
Obchodné priestory sú navrhnuté v modernom dizajne. Každý box má vlastnú reklamnú plochu nad vstupom.